Stop nieuwe veefabrieken

Veefabrieken veroveren het platteland, terwijl Vlaanderen al de op één na hoogste veeconcentratie van Europa heeft. Een dolgedraaide vee-industrie produceert in de eerste plaats goedkoop vlees voor export. Vanwege de natuurcrisis, de klimaatopwarming en het dierenwelzijn is elke nieuwe veefabriek er één te veel. Voor omwonenden brengen zulke megastallen geurhinder, gezondheidsrisico’s en met zich mee.
Kom in actie!

Open de kaart

Waar zijn nieuwe veefabrieken gepland?

Bekijk op de kaart hieronder alle door ons gekende recente aanvragen voor de bouw van nieuwe megastallen in België. Klik op een icoontje (kip-varken-koe) en ontdek om hoeveel dieren het gaat en wat de status van de vergunningsaanvraag is. Je kan ook nagaan hoeveel vee er al in de gemeente aanwezig is, door linksbovenaan in de legende een filter aan te vinken voor #pluimvee, #varkens of #runderen (één soort per keer, niet tegelijkertijd). Hoe donkerder de achtergrondkleur, hoe groter de vee-concentratie in deze regio.

Zoekt u naar een kaart van alle bestaande megastallen? Zie hier een kaart van de overheid met alle industriële veebedrijven in de categorie ‘met mogelijk een grote impact op het milieu’ (GPBV-installaties veeteelt in het jargon).

Heb je weet van een recent dossier dat je niet op de kaart ziet?

Neem contact met ons op.

Teken of start zelf een petitie tegen nieuwe megastallen

Via het burgerplatform 11M kan je aan de Vlaamse minister van Omgeving laten weten dat je geen megastallen wil in jouw provincie. Woon je in de buurt van een (geplande) veefabriek? Misschien bestaat er al een petitie voor jouw gemeente die je kan ondertekenen en mee helpen verspreiden. Zo niet kan je er heel gemakkelijk zelf één opstarten, om samen druk te zetten…

Maak/steun een petitie in je gemeente

Teken de provinciebrede petitie

Maak/steun een petitie in je gemeente

Teken de provinciebrede petitie

Maak/steun een petitie in je gemeente

Teken de provinciebrede petitie

Maak/steun een petitie in je gemeente

Teken de provinciebrede petitie

Maak/steun een petitie in je gemeente

Teken de provinciebrede petitie

Wat als er een veefabriek in jouw buurt wordt gepland?

Je kan je wettelijk verzetten tegen de komst van een intensief veebedrijf of de uitbreiding van een bestaand veebedrijf in jouw buurt. Hieronder leggen we uit wat je kan doen op welk moment.

Vooraf een woordje uitleg. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit bekendgemaakt met een gele affiche op het perceel én via de website van de gemeente. Het is de deputatie (de provincie) die beslist over een omgevingsvergunningsaanvraag voor de meest vervuilende veebedrijven (klasse 1). Bij een beroep tegen de beslissing van de deputatie hakt de Vlaamse regering de knoop door, maar ook daarna is er in principe nog beroep mogelijk.

1

Informeer je over het project

Tijdens het openbaar onderzoek heb je 30 dagen om het dossier in te kijken op het gemeentehuis of online via het omgevingsloket  (daar is privacygevoelige informatie weggelaten). Als je de deadline hebt gemist en het project kreeg een vergunning, ga naar stap 3.

2

Tijdens het openbaar onderzoek

Bij de gemeente kan je terecht voor meer informatie en een tijdlijn van de procedure.
Je mag ook deelnemen aan een informatievergadering (bij projecten waarbij een milieu-effectenrapport of een omgevingsveiligheidsrapport nodig zijn). Zo’n vergadering wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en de aanvrager, in de eerste 20 dagen van het openbaar onderzoek. Als natuurlijk persoon of rechtspersoon kan je een bezwaar indienen, gericht aan het gemeentebestuur, online of met een gewone of aangetekende brief.

Je kan ook heel eenvoudig zelf een petitie beginnen.

3

Omgevingsvergunning krijgt groen licht in eerste aanleg

De gemeente moet de beslissing van de deputatie binnen de 10 dagen bekend maken via haar website. Daar moet de tekst minstens 30 dagen blijven staan. Als de omgevingsvergunning werd goedgekeurd, hebben bezwaarindieners en rechtspersonen 30 dagen om beroep in te dienen bij de Vlaamse regering. We raden aan om dat beroep digitaal in te dienen, zo word je achteraf beter op de hoogte gehouden. Aan de procedure is een dossiertaks van 100 euro verbonden. Alle informatie vind je op het omgevingsloket.

Je kan ook heel eenvoudig zelf een petitie beginnen.

4

Vlaamse regering geeft groen licht in tweede aanleg

De gemeente moet de beslissing van de Vlaamse regering binnen de 10 dagen bekend maken via haar website. Daar moet de tekst minstens 30 dagen blijven staan. Het blijft mogelijk om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in laatste aanleg. Alle informatie over de procedure vind je op het omgevingsloket.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

We kunnen helpen met bezwaarschriften en beroepen,
en kunnen je in contact brengen met experts of andere geëngageerde burgers.

Wat is een megastal?

Een megastal is een afgesloten gebouw voor intensieve veeteelt met tienduizenden kippen, duizenden varkens of honderden runderen. Zo’n veebedrijf heeft geen link meer met de omringende gronden, en kan nooit de kringloop sluiten.  Veefabrieken met megastallen steunen in grote mate op geïmporteerd veevoeder, zoals soja. Voor de productie van soja worden duizenden hectare bos en natuur in Brazilië en Argentinië gesloopt. Dichter bij huis veroorzaken megastallen heel wat lokale problemen, zoals geurhinder en watervervuiling. Met zulke hoge concentraties aan dieren op één plek, is het dierenwelzijn zelden gegarandeerd in megastallen. In België wordt meer dan 90 procent van de eieren, het varkens- en kippenvlees op intensieve wijze geproduceerd.

10 redenen waarom er geen veefabrieken mogen bijkomen

Het gaat steil bergaf met de biodiversiteit als gevolg van de vele stikstof die neerdwarrelt in onze natuur. Veel van die stikstof is afkomstig van de veeteelt. Veefabrieken dragen dus rechtstreeks bij aan deze natuurcrisis.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen verslechtert jaar na jaar. Nitraat en fosfaat, afkomstig van overtollige (kunst)mest, vervuilen onze rivieren en beken. De hoofdoorzaak? Een veel te grote veestapel.

De landbouw neemt bijna een tiende van de Vlaamse uitstoot voor haar rekening. Hoofdverantwoordelijke is de veeteelt, waarbij methaan en lachgas vrijkomen. Dit cijfer houdt geen rekening met de klimaatimpact van de bergen soja die we importeren als veevoeder. Bovendien blijft de uitstoot van de veesector stijgen.

Door hun afhankelijkheid van soja leggen veefabrieken niet alleen in Vlaanderen beslag op de open ruimte, maar ook elders in de wereld. Meer dan de helft van onze soja komt uit Zuid-Amerika, en vooral uit Brazilië. Daar leidt de productie tot ontbossing, maar ook tot sociale conflicten en zelfs geweld.

Megastallen stoten via hun ventilatielucht veel fijn stof uit, met de gekende gezondheidseffecten voor omwonenden. Veehouderij veroorzaakt ook geurhinder (die kan leiden tot klachten als hoofdpijn, stress en braakneigingen) en geluidshinder. Massaal gebruik van antibiotica bij intensieve veeteelt leidt tot de ontwikkeling van multiresistente bacteriën.

Een veefabriek genereert heel wat extra verkeer. Vrachtwagens voeren dieren, mest en voeder aan en af, met heel wat overlast voor de ruimere omgeving tot gevolg.

Vaak liggen veefabrieken in waardevol landbouwgebied. Hun grote stallen domineren het soms eeuwenoude uitzicht. Het minste wat je kan zeggen is dat zulke installaties thuishoren in industriegebied, niet op het Vlaamse platteland (en al zeker niet in de buurt van natuurgebied).

Vlaanderen telt elk jaar minder boeren. De veehouderijen die overblijven worden steeds groter. De overproductie in veefabrieken doet de marktprijzen kelderen, en sleurt zo alle veehouders mee in een race naar de bodem.

Veefabrieken willen zo efficiënt mogelijk vlees en zuivel produceren, en dat gaat ten koste van het dierenwelzijn. Het toppunt van die efficiëntie is de ‘plofkip’. Maar ook opeengepakte varkens en koeien, die nooit daglicht zien, zijn niet te benijden.

In ons land rolt er al 2,7 keer meer varkensvlees en 2,6 keer meer kip van de band dan we zelf kunnen opeten. Veel van die overproductie wordt met flinterdunne winstmarges naar andere EU-landen uitgevoerd, of zelfs met verlies buiten Europa gedumpt (zoals melkpoeder).

Voor meer info, lees onze blog Waarom veefabrieken hier niet thuishoren.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

We kunnen helpen met bezwaarschriften en beroepen, en kunnen je in contact brengen met experts of andere geëngageerde burgers.

Oplossingen bestaan!

Er zijn al heel wat boer.inn.en die het roer volledig hebben omgegooid. Ze proberen zichzelf te voorzien van veevoeder (dus geen geïmporteerde soja) en leveren écht lokale, diervriendelijke producten af. De landbouw en veeteelt van de toekomst is ecologisch, op mensenmaat, sluit de kringloop zo veel mogelijk, en produceert vooral voor eigen land of streek.

Bekijk enkele van onze portretten: